رشد ۵۰۰ درصدی فروش اموال تملیکی در کشور رکورد زد
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی:

رشد ۵۰۰ درصدی فروش اموال تملیکی در کشور رکورد زد

اخبار پولی مالی_ مدیر عامل سازمان اموال تملیکی گفت: رشد ۵۰۰ درصدی فروش اموال تملیکی و رشد یک هزار و ۲۰۰ درصدی اعاده کالا طی سال گذشته، دستاوردهای این سازمان را در رکورد و حد نصاب قابل محسوسی قرار داده است.

بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان کالا در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شده است
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی:

بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان کالا در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شده است

اخبار پولی مالی_ رئیس هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد که اموال تملیکی در یکسال گذشته اقدامات خوبی را انجام داده است به طوری که در بحث تعیین تکلیف کالا از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده ایم که نسبت به دوره قبل قابل مقایسه نیست.