خودروهای متوقف شده در گمرک تا پایان شهریور به مزایده می‌روند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی:

خودروهای متوقف شده در گمرک تا پایان شهریور به مزایده می‌روند

اخبار پولی مالی_ بر اساس قانون، باید تکلیف خودروهای سواری متوقف شده در گمرک تا پایان امسال روشن شود که سعی بر آن است تا پایان شهریور امسال خودروهایی که مشکل استاندارد ندارند، مزایده و عرضه شوند.