مساعدت و امهال مطالبات خسارت دیدگان بخش کشاورزی
بانک کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داد:

مساعدت و امهال مطالبات خسارت دیدگان بخش کشاورزی

اخبار پولی مالی- بانک کشاورزی به منظور حمایت از فعالان بخش کشاورزی که به دلیل حوادث غیرمترقبه طبیعی در سال زراعی 1400-1399 دچار خسارت شده اند، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران درخصوص امهال سه ساله ی اصل بدهی خسارت دیدگان را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی