بازی هوش مصنوعی در بازارهای پولی و مالی
بازتعریف سرمایه گذاری و مدیریت ثروت

بازی هوش مصنوعی در بازارهای پولی و مالی

-دارایی‌های دیجیتال درحال تغییر چشم‌انداز صنعت مالی هستند، بانک‌های سرمایه‌گذاری، مدیران دارایی و مدیران ثروت به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند تا عملیات خود را متحول کرده و از منحنی جلوتر بروند.