الحاقیه افزایش تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث

الحاقیه افزایش تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث

اخبار پولی مالی_ بیمه گذاران می‌توانند جهت صدور الحاقیه و افزایش تعهدات خسارت مالی و حوادث راننده بیمه نامه شخص ثالث به واحد صدور مربوطه مراجعه کرده و یا از طریق سایت در قسمت صدور آنلاین نسبت به این مهم مبادرت کنند.