رشد اقتصاد سبز با تغییر در بازارهای مالی
جولیا هاگت، مدیر عامل، بورس اوراق بهادار لندن

رشد اقتصاد سبز با تغییر در بازارهای مالی

اخبار پولی مالی- برای رویارویی با بزرگترین چالش‌های زیست‌محیطی، چه در قالب انتقال عادلانه به صفر خالص، چه مقابله با از دست دادن تنوع زیستی، باید اطمینان حاصل شود که در سطح جهانی، اکوسیستم مالی از اکوسیستم طبیعی  و تولید سبز پشتیبانی می‌کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی