اینترنت به حالت عادی برگردد
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس:

اینترنت به حالت عادی برگردد

اخبار پولی مالی_ مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و همچنین راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شد.