اقتصاد ایران چالش های حال و آینده

اقتصاد ایران چالش های حال و آینده

ایران به لحاظ تاریخی در دو سده اخیر به ناکارآمدی دستگاه حاکمه دوران قاجار و پهلوی و سومدیریت شدید و سیاستهای غلط و وابستگی و وادادگی و … در دوره قاجار و سپس بدتر از آن در دوره پهلوی مبتلا گردید که باعث شد تا ایران نتواند همگام با روند توسعه جهان خود را بازیابی نماید و در مسیر پیشرفت قرار دهد.

۳ راه حل برای مهار تورم
تشریح پشت صحنه تورم در اقتصاد ایران

۳ راه حل برای مهار تورم

اخبار پولی مالی_ محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت وگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می داند.

رشد اقتصادی ۲.۹درصدی و بهبود ۲شاخص کلان در سال جاری
جدیدترین ارزیابی بانک جهانی از اقتصاد ایران؛

رشد اقتصادی ۲.۹درصدی و بهبود ۲شاخص کلان در سال جاری

اخبار پولی مالی_ بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی و بهبود وضعیت تراز حساب های جاری و تراز مالی ایران در سال ۲۰۲۲ را پیش بینی کرد.

امکان حذف یارانه پنهان در اقتصاد ایران
گزارش:

امکان حذف یارانه پنهان در اقتصاد ایران

اخبار پولی مالی- بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. اعمال رانت قیمتی بر روی گاز طبیعی علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال داشته است.