افزایش ضریب نفوذ بیمه از طریق توسعه و تعالی سرمایه انسانی میسر می‌شود
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در بازدید از بیمه دی:

افزایش ضریب نفوذ بیمه از طریق توسعه و تعالی سرمایه انسانی میسر می‌شود

اخبار پولی مالی_  بنیادی نائینی در دیدار با مدیرعامل بیمه دی، بکار گیری نیروی متخصص و کارآمد در شرکت های بیمه را از مهمترین مولفه های افزایش سهم بازار شرکت ها دانست.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز