سرمایۀ بانک پاسارگاد به ۳۵۰هزارمیلیارد ریال خواهد رسید
با اخذ مجوز سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده؛

 سرمایۀ بانک پاسارگاد به ۳۵۰هزارمیلیارد ریال خواهد رسید

اخبار پولی مخالی- سهامداران با افزایش سرمایۀ بانک پاسارگاد در دو فاز و براساس مجوز اعطاء شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار موافقت کردند.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز