افزایش ساعت فعالیت شعب بانک تجارت

افزایش ساعت فعالیت شعب بانک تجارت

اخبار پولی مالی_ بانک تجارت برای ارائه خدمات بهینه به مشتریان همزمان با روزهای پایانی سال، ساعت کار تمامی شعب خود در تهران و شهرستان‌ها را افزایش داد.