شاخص در مرز ۱.۴ میلیون واحد
در پایان معاملات امروز رقم خورد؛

شاخص در مرز ۱.۴ میلیون واحد

اخبار پولی مالی- شاخص کل بورس در پایان معاملات ۴ مهر ۱۴۰۰ با رشد ۲ هزار واحدی در ایستگاه یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد متوقف شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400