بیدبلند خلیج فارس، افتخار ایران است
مدیرعامل بانک ملت:

بیدبلند خلیج فارس، افتخار ایران است

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بانک ملت با دعوت مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در صدر هیأتی به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه ملی جمع آوری گازهای مشعل منطقه شرق کارون و همچنین بازدید از مجتمع عظیم پالایشگاهی بیدبلند خلیج فارس به خوزستان سفر کرد.