صدور احکام حاکم شرع اموال تملیکی الکترونیکی شد
در راستای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای متروکه:

صدور احکام حاکم شرع اموال تملیکی الکترونیکی شد

اخبار پولی مالی- حاکم شرع سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: با ایجاد زیرساخت‌های لازم در سامانه مکاتبات سازمان اموال تملیکی، صدور احکام مرتبط با ماده ۳۳ قانون سازمان اموال تملیکی از این پس به‌ صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی