انتصاب دستیار معاونت فنی بیمه البرز
با حکم مدیر عامل صورت گرفت:

انتصاب دستیار معاونت فنی بیمه البرز

اخبار پولی مالی-مدیرعامل شرکت بیمه البرز طی حکمی، عبدالله قره باغیان را به عنوان دستیار معاونت فنی این شرکت منصوب کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا