اعلام فهرست پذیرفته‌‌شدگان آزمون گواهینامه حرفه‌‌ای اصول بانکداری ۲

اعلام فهرست پذیرفته‌‌شدگان آزمون گواهینامه حرفه‌‌ای اصول بانکداری ۲

اخبار پولی مالی_ نتایج پذیرفته‌‌شدگان آزمون گواهینامه حرفه‌‌ای اصول بانکداری 2، مورخ 6 بهمن ‌ماه 1401 برای تعیین صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعلام شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک صادرات بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز