سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به تصویب رسید
در ستاد هماهنگی اقتصادی؛

سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به تصویب رسید

اخبار پولی مالی_ سند راهبردی اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌آفرین و افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارت بانکی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید.

درخواست  بانک شدن موسسه ملل در دستور کار بانک مرکزی
تاکنون مجوزی برای ارتقای موسسه اعتباری ملل صادر نشده

درخواست بانک شدن موسسه ملل در دستور کار بانک مرکزی

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی تاکنون مجوزی مبنی بر ارتقاء مؤسسه اعتباری غيربانكی ملل به بانک صادر نکرده و صرفا با رسیدگی به درخواست این مؤسسه برای ارتقا موافقت کرده است.