ورود مجلس به طرح اصلاح قانون بازار سرمایه تا دو هفته آینده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

ورود مجلس به طرح اصلاح قانون بازار سرمایه تا دو هفته آینده

اخبار پولی مالی_ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتظار مجلس از اعلام جواب نهایی شورای نگهبان درباره قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از ورود مجلس به طرح اصلاح قانون بازار سرمایه تا دو هفته آینده خبر داد.