وبینار اصلاحات قانونی صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی برگزار می‌کند؛

وبینار اصلاحات قانونی صندوق توسعه ملی

اخبار پولی مالی_ وبینار "اصلاحات قانونی صندوق توسعه ملی" با حضور اعظم هوشنگی، مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 به صورت برخط برگزار می‌شود.