اشتغالزایی مستقیم برای بیش‌از هزارنفر در یزد با مشارکت بانک توسعه صادرات

اشتغالزایی مستقیم برای بیش‌از هزارنفر در یزد با مشارکت بانک توسعه صادرات

اخبار پولی مالی_ با تامین مالی ۱۳۳ میلیون یورویی طرح ایجادی “شرکت فولاد آلیاژی ایران” توسط این بانک از محل منابع صندوق توسعه ملی و به صورت سندیکایی، پیش بینی می شود برای بیش از ۱۰۰۰ نفر در استان یزد به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شود.