تولید اسلب فولاد هرمزگان از ۶۰۰ هزارتن عبور کرد
در ۶ ماهه نخست امسال محقق شد؛

تولید اسلب فولاد هرمزگان از ۶۰۰ هزارتن عبور کرد

اخبار پولی مالی-گزارشی از عملکرد ماهانه شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد که بر اساس آن در ۶ ماهه نخست امسال با رشد فروش ۱۴۱درصدی در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۹۹ همراه شده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400