عشقی در بورس ابقا شد

عشقی در بورس ابقا شد

اخبار پولی مالی_ اعضای شورای عالی بورس با استعفای مجید عشقی مخالفت کردند و وی در بورس ابقا شد.