تقسیم ۹۹ ریال سود به ازای هر سهم فرابورس
در مجمع عمومی عادی سالیانه فرابورس ایران تصویب شد

تقسیم ۹۹ ریال سود به ازای هر سهم فرابورس

اخبار پولی مالی-مجمع عمومی عادی سالیانه فرابورس ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 امروز هفدهم خردادماه 1401 برگزار شد و سهامداران علاوه بر تصویب صورت‌های مالی با تقسیم 99 ریال سود به ازای هر سهم معادل 29 درصد از سود تقسیمی موافقت کردند.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز