دارایی های بانک کارآفرین دوبرابر شد
درشش ماهه نخست سال جاریشش ماهه نخست سال جاری

دارایی های بانک کارآفرین دوبرابر شد

اخبار پولی مالی- دارایی های بانک کار آفرین در مقایسه با شش ماهه ابتدای سال گذشته ۵۱ درصد رشد داشته است.
رشد ۴۰ هزار واحدی بورس
در پایان معاملات ۲۴ مهر رخ داد:

رشد ۴۰ هزار واحدی بورس

اخبار پولی مالی- شاخص کل بورس در پایان معاملات ۲۴ مهر با رشد ۴۰ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۴۴۵ واحد رسید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400