آقادادی، مدیرعامل جدید بیمه کوثر شد
با رای هیات‌مدیره:

آقادادی، مدیرعامل جدید بیمه کوثر شد

اخبار پولی مالی- هیات‌مدیره بیمه کوثر به اتفاق آرا «ابوالفضل آقادادی» را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت، انتخاب و به بیمه مرکزی معرفی کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400