مجلس از طرح واردات خودرو چه هدفی دارد؟
گزارش؛

مجلس از طرح واردات خودرو چه هدفی دارد؟

اخبار پولی مالی- طرح آزاد سازی واردات خودرو دوباره اما به صورت مشروط روی میز مجلس قرار گرفته است و حرف از واردات خودروهای هیبریدی و برقی در بین محافل دوباره به میان آمده و طرح در انتظار رسیدگی در صحن مجلس است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400