صادرات اولین محموله آرک معدن ذوب آهن اصفهان به خارج از کشور
در تداوم صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا؛

صادرات اولین محموله آرک معدن ذوب آهن اصفهان به خارج از کشور

اخبار پولی مالی- غرب آسیا به عنوان یکی از غنی ترین نقاط کره زمین از نظر منابع معدنی می باشد که متاسفانه به دلیل وضعیت سیاسی منطقه به صورت کافی توسعه نیافته است. در سال های اخیر و با توجه به اکتشافات صورت گرفته و همچنین افزایش ارزش مواد معدنی اهمیت توسعه معادن بیش از پیش آشکار گردیده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400