تولید محصولات باکیفیت مورد نیاز بازار، از اولویت‌های ذوب آهن است
دیباجی مدیر کیفیت فراگیر شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

تولید محصولات باکیفیت مورد نیاز بازار، از اولویت‌های ذوب آهن است

اخبار پولی مالی-دیباجی گفت: تولید محصولات جدید با کیفیت یکی از رویکردهای جدید ذوب آهن اصفهان به منظور رفع نیازهای کشور، کسب بازارهای بیشتر و صادرات است و همواره مورد تاکید مهندس یزدی زاده مدیرعامل شرکت قرار دارد.
صادرات اولین محموله آرک معدن ذوب آهن اصفهان به خارج از کشور
در تداوم صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا؛

صادرات اولین محموله آرک معدن ذوب آهن اصفهان به خارج از کشور

اخبار پولی مالی- غرب آسیا به عنوان یکی از غنی ترین نقاط کره زمین از نظر منابع معدنی می باشد که متاسفانه به دلیل وضعیت سیاسی منطقه به صورت کافی توسعه نیافته است. در سال های اخیر و با توجه به اکتشافات صورت گرفته و همچنین افزایش ارزش مواد معدنی اهمیت توسعه معادن بیش از پیش آشکار گردیده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی