قیمت ۲۱ ارز کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

قیمت ۲۱ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش، ۲۱ ارز کاهش و ۷ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.
قیمت ۲۱ ارز کاهش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

قیمت ۲۱ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (شنبه سوم مهرماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز اصلی کشورها را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۵ ارز افزایش و ۲۱ ارز کاهش یافت؛ همچنین نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند.
قیمت ٢٣ ارز کاهش یافت
براساس اعلام بانک مرکزی؛

قیمت ٢٣ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (۳۰ شهریور) نرخ رسمی ۴۶ ارز اصلی را اعلام کرد. بر این اساس نرخ ۲۳ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400