شیوه دریافت مجوز کسب و کار تغییر کرد
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی

شیوه دریافت مجوز کسب و کار تغییر کرد

اخبا رپولی مالی- بر اساس طرح مجلس، مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
رویکرد بانک ایران زمین به مسئولیت های اجتماعی و محیط زیست
گزارش:

رویکرد بانک ایران زمین به مسئولیت های اجتماعی و محیط زیست

با توجه به رو به رو شدن جهان با ویروس کرونا بانک ایران زمین تلاش نمود تا با حمایت های مالی در راه اندازی خط تولید واکسن داخلی کووایران برکت در جلوگیری از پیشروی این بیماری نقش خود را به عنوان یک نهاد انسانی ایفا کند.
زمین زیر پای اقتصاد را خالی می‌کند
در صورت تداوم الگوهای زیست محیطی فعلی؛

زمین زیر پای اقتصاد را خالی می‌کند

اخبار پولی مالی - 19 درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که در معرض فرونشست قرار دارند. همچنین 12 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان که حدوداً برابر با 8.17 هزار میلیارد دلار است در مناطق مستعد بروز فرونشست، صورت می‌گیرد. در ایران نیز همه دشت‌های دارای آب شیرین در معرض فرونشست قرار دارند. از پیامدهای اقتصادی این پدیده محیط زیستی چه می‌دانیم؟
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی بیمه سامان بانک سینا