چرخش شعبه محوری جامه عمل می پوشد

چرخش شعبه محوری جامه عمل می پوشد

اخبار پولی مالی- پس از تفویض اختیارات مناسب به شعب و ابلاغ بودجه و برنامه های عملیاتی ،جلسات بررسی عملکرد شعب و همچنین مشکلات احتمالی به صورت منظم با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت به صورت آنلاین برگزارگردید.
بیمه ایران سقف پرداخت الکترونیکی خسارت ها را ۱۴ برابر افزایش داد
در راستای کاهش ترددهای غیرضروری:

بیمه ایران سقف پرداخت الکترونیکی خسارت ها را ۱۴ برابر افزایش داد

اخبار پولی مالی- شرکت سهامی بیمه ایران در راستای کاهش ترددهای غیرضروری جهت مقابله با شیوع ویروس کووید 19، سقف مبلغ پرداخت های الکترونیکی خسارت ها را با افزایش 14برابری از مبلغ 500 میلیون ریال به مبلغ 7 میلیارد ریال افزایش داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400