تاریخ انتشار : دوشنبه 20 آذر 1402 - 15:23
کد خبر : 73905

از سوی بیمه مرکزی منتشر شد:

گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در ۷ماهه اول سال ۱۴۰۲

گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در ۷ماهه اول سال ۱۴۰۲
اخبار پولی مالی_ بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و امور فنیِ معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی صنعت بیمه در 7 ماهه اول سال 1402 حدود 77.7 همت (هزار میلیارد تومان)خسارت پرداخت کرده است.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بنابر گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در ۷ماهه اول سال ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۱۵۹.۲و ۷۷.۷ همت (هزار میلیارد تومان) حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی داشته است.همچنین مبالغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۶۴.۴ و ۷۴.۲درصد رشد دارد.

بر اساس این گزارش حق بیمه تولیدی رشته های بیمه درمان، بدنه اتومبیل، مسئولیت، نفت و انرژی و حوادث راننده به ترتیب با ۳۵.۳، ۶، ۴.۶،۴.۶ و ۴ درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه معادل ۸۱، ۷۳.۳، ۷۵، ۲۲۴ و ۷۲.۱ درصد، موجبات رشد ۶۴.۴ درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده اند.

رشد بالای ۷۴.۲ درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته های بیمه درمان و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب ۴۲ و ۹.۵ درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها معادل ۸۳ و ۸۶.۲ درصد بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش نسبت خسارت بازار با ۲.۸واحد افزایش در مقایسه با ۷ ماهه اول سال قبل به ۴۸.۸ درصد رسیده است.

۴ رشته‌ اعتبار (با ۱۵۰%)، بدنه اتومبیل (با ۷۷.۳%)، درمان (با ۵۸.۱%) و شخص ثالث-مازاد (با ۵۶.۷%) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با ۴۸.۸ %) داشتند.

سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب ۷۸ و ۷۴.۷ درصد است.

سهم ۴ رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب ۳۵.۳، ۱۱.۹،۲۵.۴ و ۶ درصد (در مجموع ۷۸.۵ %) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (۲۱.۵ درصد مابقی حق بیمه به ۱۲ رشته دیگر اختصاص دارد).

بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به ۴ رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و زندگی به ترتیب با ۴۲، ۲۹.۵، ۹.۵ و ۹ درصد (در مجموع ۸۹.۹ %) اختصاص دارد (۱۰.۱ درصد مابقی خسارت در ۱۲ رشته دیگر پرداخت شده است).

پوشش ریسکهای مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه نامه های شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص ۳۵.۳ درصد از حق بیمه تولیدی و ۴۲.۵ درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

بر اساس این گزارش بیش از ۴۱.۹ میلیون بیمه نامه صادر و ۴۱.۴ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۷ ماهه سال قبل، به ترتیب ۶.۱ درصد رشد و ۳.۹ درصد کاهش داشته است.

علت اصلی رشد ۶.۱ درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در ۲ رشته شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده، در مجموع با ۷۰.۵درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم ۳۵.۶ و ۳۴.۹ درصد) از کل بیمه نامه ها و نرخ رشد حدوداً ۷.۲ درصدی در تعداد صدور هر یک از آنها بوده است.
کاهش ۳.۹ درصدی تعداد خسارت های پرداختی بازار، در اصل به دلیل کاهش ۲.۱ درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۹۲.۹ درصد) از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است.

در بخش دیگری از این گزارش در رشته های بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمه نامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می شود ولی تعداد بیمه شدگان تحت پوشش این گونه بیمه نامه‌ها در محاسبات دخالت داده نمی‌شوند و فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ملاک عمل قرار می گیرد. براین اساس، تعداد بیمه نامه صادره (تعداد قراردادهای بیمه) در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با این وجود، از آنجاکه در تمام رشته های بیمه (به جز سه رشته مذکور)، از تعداد بیمه نامه صادره استفاده می‌شود، طبق رویه قبل برای رشته های گروهی نیز از تعداد بیمه نامه صادره استفاده شده است. وفق توضیحات فوق، در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۲، با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته های بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب ۸۱.۱، ۴۸.۸ و ۴۱.۴ درصد رشد داشته اند، تعداد بیمه نامه صادره درمان و حوادث با ۳۳.۱و ۲.۲ درصد رشد و در رشته زندگی با ۰.۹درصد کاهش مواجه بوده است.

با توجه به رشد ۸۳ درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد خسارت پرداختی با ۲.۱ درصد کاهش روبرو بوده است که علت عمده کاهش در تعداد خسارت پرداختی درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکت های بیمه در ثبت تعداد پرونده های خسارت درمان به جای تعداد حواله های پرداختی در این رشته است.

«ارزش بیمه نامه» عبارت است از: نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه نامه است. در ۷ ماهه اول ۱۴۰۲، این میزان به نحو کلی در بازار بیمه۳۸.۱ میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۴.۹ درصد رشد نشان می دهد. همچنین طی این دوره، “ارزش بیمه نامه” در رشته های بیمه نفت و انرژی، هواپیما، کشتی و اعتبار به ترتیب حدود ۸۲.۴، ۱۶.۲، ۶/۱ و۱.۵ میلیارد ریال و در سایر رشته ها به مراتب کمتر می باشد.

«سرانه خسارت پرداختی» که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است، حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارتی می باشد. این نسبت در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، معادل ۱۸.۸ میلیون ریال است که ۸۱.۳ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. به علاوه در این مدت، “سرانه خسارت پرداختی” در رشته های بیمه هواپیما، کشتی، نفت و انرژی و باربری به ترتیب حدود ۸.۶، ۷.۸، ۴.۶ و ۱.۸ میلیارد ریال و در سایر رشته ها به مراتب پایین تر است.

در ادامه«سرانه تعداد خسارت» که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه نامه صادره بدست می‌آید، بیانگر آن است که به طور متوسط در هر بیمه نامه چه تعداد خسارت، پرداخت شده است. طی ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، این نسبت در بازار بیمه معادل ۱ واحد است (۰.۱ واحد کمتر از ۷ ماهه نخست سال قبل) اما در رشته های بیمه درمان و اعتبار به ترتیب حدود ۳۱ و ۴.۵ واحد بوده و در سایر رشته های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است.

اخبار پولی مالی
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.