مدیرعامل بیمه رازی ضمن آرزوی بهبود و سلامت مصدومین حادثه مترو تصریح کرد : بیمه رازی علاوه بر جبران هزینه های درمان مصدومین حادثه، نهایت همکاری را با مدیران شرکت مترو در سریعترین زمان ممکن برای ارزیابی و پرداخت خسارت به عمل خواهد آورد.
او با اشاره به اینکه خداوند را شاکریم که در این حادثه هیچ یک از هموطنان فوت نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: مدیران ارشد و کارشناسان بیمه رازی ضمن همکاری کامل با مدیران شرکت مترو از لحظات اول این حادثه در محل وقوع حادثه حاضر بوده و بلافاصله اقدامات فوری در جهت درمان مصدومین را با مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه رازی جهت بستری و درمان به عمل آوردند.
جباری گفت: لازم است ذکر شود که تمام هزینه‌های درمانی و بستری هموطنان که در این حادثه صدمه جانی دیده‌اند، از سوی بیمه رازی پرداخت خواهد شد.