نگاهی به سری یخچال‌های Bespoke سامسونگ
انعکاس تکامل؛

نگاهی به سری یخچال‌های Bespoke سامسونگ

اخبار پولی مالی-شرکت سامسونگ در دومین تجربه خود از رویداد مجازی زندگی بدون توقف با نمایش محصولاتی جدید در غالب یک خانه شگفت انگیز تعریفی نو از یک زندگی هوشمند، سازگار و کارآمد را ارائه کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی