محافظت از دارایی های خرد در مقابل تورم
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد:

محافظت از دارایی های خرد در مقابل تورم

اخبار پولی مالی_ امکان خرید گواهی شمش طلا در بورس کالا این امکان را به افراد با سرمایه های خرد می دهد که در این بازار از دارایی های خود حتی اگر میزان آن اندک باشد در برابر تورم محافظت کند.