جزئیات میزان معاملات اوراق سکه و گواهی ارزی

جزئیات میزان معاملات اوراق سکه و گواهی ارزی

اخبار پولی مالی_ تا پایان روز سه شنبه 29 آذرماه بیش از 7 میلیون ورقه اوراق سکه معادل 70 هزار سکه تمام بهار آزادی و بیش از 1 میلیون و 440 هزار دلار گواهی ارزی توسط متقاضیان خریداری شده است.