کسب رکورد در تعمیرات کارخانه‌های گل‌گهر سیرجان

کسب رکورد در تعمیرات کارخانه‌های گل‌گهر سیرجان

اخبار پولی مالی-در سال‌های اخیر اهمیت روزافزون تولید ملی به عنوان یکی از دغدغه‌های کشور بر همگان آشکار است. در کشاکش اتفاقات سیاسی- اقتصادی دهه‌های اخیر پای ثابت کاهش وابستگی و رهایی اقتصاد کشور از نفت و مشتقات نفتی، «صنایع معدنی و فولادی» فعال بوده اند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400