تجهیز کارگاه ارتوپدی معلولان جنوب استان کرمان
رئیس گروه مالی گردشگری در بازدید از مرکز توانبخشی جیرفت تاکید کرد:

تجهیز کارگاه ارتوپدی معلولان جنوب استان کرمان

اخبار پولی مالی_ مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری، همزمان با روز جهانی معلولان از بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی (س) جیرفت در جنوب استان کرمان بازدید کرد.

افتتاح دو مجموعه آموزشی در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی فیاض‌بخش کرمان

افتتاح دو مجموعه آموزشی در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی فیاض‌بخش کرمان

اخبار پولی مالی_ مراسم افتتاح مجموعه آموزشی«جوانه‌ها» و فضای 1500 متری نگهداری کودکان در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی فیاض‌بخش کرمان تحت پوشش بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی (س) با حضور مهدی جهانگیری، ریاست گروه مالی گردشگری، برگزار شد.