کک‌سازی ذوب‌آهن اصفهان در مسیر سبز
تکمیل فرایند کنترل آلایندگی درب های باتری شماره ۳ با اجرای پروژه تمیز کننده:

کک‌سازی ذوب‌آهن اصفهان در مسیر سبز

اخبار پولی مالی- عملکرد مناسب و بهینه درب‌های فلکسیبل نقش به سزایی در کاهش و کنترل آلایندگی های باتری کک سازی دارد لذا به منظور تکمیل فرایند کنترل آلایندگی در این بخش ،ساخت ، نصب و راه اندازی تمیز کننده درب های باتری شماره ۳ در دستور کار مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی قرار گرفت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400