اگر بازار داخلی را از دست بدهیم، صادرات را از هم دست خواهیم داد
مدیرعامل شرکت ملی مس:

اگر بازار داخلی را از دست بدهیم، صادرات را از هم دست خواهیم داد

اخبار پولی مالی-مدیرعامل شرکت ملی مس ایران با بیان این که اگر بازار داخلی را هم از دست بدهیم صادرات را از دست خواهیم داد، گفت: چین به عنوان یک کشور فولادی، این استراتژی را داشته که به تناسب رشد تولید، در بازار داخلی برای توسعه آن برنامه‌ریزی انجام دهد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی