پرداخت ٨ هزار و ١٣٣ فقره تسهیلات توسط بانک صادرات
به طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت اختصاد یافت

پرداخت ٨ هزار و ١٣٣ فقره تسهیلات توسط بانک صادرات

اخبار پولی مالی- ​​تسهیلات حمایتی پرداختی بانک صادرات ایران به طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت بیش از ٦٣٠٠ درصد افزایش یافت و به رقم ٨ هزار و ١٣٣ فقره رسید.​​

بررسی محدودیت تراکنش های کارت به کارت
با دستور رئیس کل بانک مرکزی انجام می گیرد؛

بررسی محدودیت تراکنش های کارت به کارت

اخبار پولی مالی- طبق اعلام بانک مرکزی به دستور رئیس کل این بانک، محدودیت تراکنش های کارت به کارت مجدد بررسی می شود.