کرسی پلی یورتان در دانشگاه‌ها راه‌اندازی می‌شود
کارون دست در دست پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

کرسی پلی یورتان در دانشگاه‌ها راه‌اندازی می‌شود

اخبار پولی مالی_ شرکت دانش بنیان پتروشیمی کارون طی تفاهم نامه‌ای با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران سند همکاری راهبردی با این پژوهشگاه را به امضا رساند.