شیوه دریافت مجوز کسب و کار تغییر کرد
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی

شیوه دریافت مجوز کسب و کار تغییر کرد

اخبا رپولی مالی- بر اساس طرح مجلس، مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.