موفقیت در اتمام تعمیرات واحد اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه
مدیر عامل پتروشیمی ارومیه اعلام کرد:

موفقیت در اتمام تعمیرات واحد اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه

اخبار پولی مالی-تعمیرات اساسی واحد اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه برای نخستین بار با انجام 30 هزار و 600 نفرساعت کار مداوم و بدون حادثه ناتوان‌کننده طی مدت 26 روز با موفقیت به پایان رسید.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز