فولاد مبارکه گره کور ورزشگاه نقش‌جهان را گشود
رئیس امور ورزش شرکت فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه گره کور ورزشگاه نقش‌جهان را گشود

اخبار پولی مالی-رئیس امور ورزش شرکت فولاد مبارکه گفت: این شرکت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، عملیات اجرایی پروژه ساخت ورزشگاه نقش‌جهان، بزرگ‌ترین ورزشگاه فوتبال پس از انقلاب را در اختیار گرفت و به کمک تجربه مهندسی خوب خود و ارتباط مناسب با وزارت ورزش و جوانان، این ورزشگاه را تکمیل و گره کور آن را باز کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی