عملکرد درخشان بانک قرض الحسنه مهر ایران در نیمه سال ۱۴۰۱

عملکرد درخشان بانک قرض الحسنه مهر ایران در نیمه سال ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی_ «رضا قرائی‌پور» گفت: نتایج دومین مجمع صف و ستاد بانک نشان می‌دهد که در شاخص‌های جذب منابع، در پایان ۶ماهه اول سال جاری، ۱۰۰ درصد هدف بانک محقق شده و منابع بانک نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۷ درصد رشد داشته است.