موفقیت‌های پست بانک با اتکاء به ظرفیت نیروی انسانی تداوم می‌یابد

موفقیت‌های پست بانک با اتکاء به ظرفیت نیروی انسانی تداوم می‌یابد

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل پست بانک ایران در دومین نشست بررسی و رفع چالش‌های استان‌ها؛ در حوزه معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی که روز یکشنبه ۲۰ آذر سال جاری در سالن آموزش بانک برگزار شد، با اشاره به اینکه نیروی انسانی رکن اصلی هر سازمانی است و با محوریت سرمایه انسانی همه کارهای نشدنی انجام می‌شود، گفت که اعتقاد دارم سرمایه انسانی رکن اصلی هر بانکی است و با اتکاء به ظرفیت نیروی انسانی است که موفقیت‌های بانک تداوم می‌یابد.

نیروی انسانی، خدمات و اطلاع‌رسانی ۳ اصل مهم در بهبود روابط با مشتریان
مدیرعامل بیمه رازی در شورای مدیران عنوان کرد؛

نیروی انسانی، خدمات و اطلاع‌رسانی ۳ اصل مهم در بهبود روابط با مشتریان

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر دلسوزی و مسئولیت پذیر بودن همکاران سه اصل نیروی انسانی، خدمات و اطلاع رسانی را مهمترین مؤلفه ‌های تاثیرگذار در بهبود روابط با مشتریان اعلام کرد.

تاکید بیمه تجارت‌نو بر پرورش نیروی انسانی توانمند
معاون توسعه سازمانی شرکت بیمه تجارت‌نو عنوان کرد:

تاکید بیمه تجارت‌نو بر پرورش نیروی انسانی توانمند

اخبار پولی مالی- نیروی انسانی تمام سرمایه صنعت بیمه است و آموزش این نیرو و هرچه آماده‌تر بودن آن برای فعالیت باعث عملکرد بهتردر جذب پرتفوی و درنهایت سودآوری شرکت بیمه می‌شود به همین دلیل نیروی انسانی در فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ بیمه تاثیرگذار است.