تغییر طراحی در نورد ذوب آهن اصفهان برای افزایش کیفیت، صرفه جویی و قطع وابستگی
در ذوب‌آهن به ثمر نشست؛

تغییر طراحی در نورد ذوب آهن اصفهان برای افزایش کیفیت، صرفه جویی و قطع وابستگی

اخبار پولی مالی-تلاشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند با ایده ای جسورانه، اقدام به تغییر و اصلاح طراحی تولید تیرآهن‌های ۲۷ و ۳۰ در کارگاه نورد ۶۵۰ نمایند که حاصل آن افزایش کیفیت محصول، صرفه جویی و قطع وابستگی به خارج از کشور است.
تولید آرک معدن TH۳۶ در ذوب آهن اصفهان
برای نخستین بار در کشور انجام شد؛

تولید آرک معدن TH۳۶ در ذوب آهن اصفهان

اخبار پولی مالی- به همت متخصصان ذوب آهن اصفهان پروفیل آرک معدن TH۳۶ با استاندارد اروپایی در این کارخانه تولید و ایران بی نیاز از واردات این محصول شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی