فولاد مبارکه سنگر جنگ اقتصادی و افتخار جمهوری اسلامی است
نماینده شهرستان مبارکه:

فولاد مبارکه سنگر جنگ اقتصادی و افتخار جمهوری اسلامی است

اخبار پولی مالی- نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که شرکت فولاد مبارکه محلی است که در این روزها سنگر دیگری برای جنگ اقتصادی ما محسوب می‌شود، گفت: به جای اختلافات و مجادلات بی‌اثر و تخریب‌گر بیاموزیم که خودمان را خالص کنیم و با وضو وارد سنگرهای اقتصادی شویم.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400