راه‌اندازی ۱۶۰ میز خدمت بانک‌ دی در مراکز بنیاد شهید
با حضور مدیر عامل صورت گرفت:

راه‌اندازی ۱۶۰ میز خدمت بانک‌ دی در مراکز بنیاد شهید

اخبار پولی مالی- به منظور افزایش سهولت دسترسی مشتریان و خانواده شهدا و ایثارگران به خدمات بانک دی در استان مازندران، دو باجه بانک دی در ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های بابلسر و فریدنکنار افتتاح شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400