حجم نقدینگی  ۴۰ درصد رشد کرد
در ۵ ماهه نخست سال :

حجم نقدینگی ۴۰ درصد رشد کرد

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ را بیش از ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نسبت به مردادماه سال ۹۹ است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400